શ્રી ક્ષત્રિય રાજપૂત પઢિયાર પરિહાર – પ્રતિહાર વિકાસ ટ્રસ્ટ ના સંગઠનમંત્રીશ્રી *ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયાર માંજલપુર * તથા આજીવનસભ્યો તરફથી આજરોજ ચમારા ખાતે ચમારા હાઈસ્કૂલ માં વિદ્યાર્થીઓને વિના મુલ્યે ચોપડા વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

Continue Reading →

?? જય માતાજી ? શ્રી ક્ષત્રિય રાજપૂત પઢિયાર પરિહાર – પ્રતિહાર વિકાસ ટ્રસ્ટ ના આજીવનસભ્યશ્રી તથા સરપંચશ્રી આસોદર ગ્રામ પંચાયત તથા પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય જિલ્લા પંચાયત આણંદ મનુભા મેલાભા પઢિયાર આસોદર * તથા *શ્રીમતિ મધુબા મનુભા પઢિયાર, (જિલ્લા પંચાયત આણંદ,સદસ્યશ્રી ) તથા ટ્રસ્ટના આજીવન સભ્યશ્રીઓના તરફથી આજરોજ આસોદર તા. આંકલાવ ખાતે આસોદર કન્યા પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીનીઓને વિના મુલ્યે ચોપડા વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

?? જય માતાજી ? શ્રી ક્ષત્રિય રાજપૂત પઢિયાર પરિહાર – પ્રતિહાર વિકાસ ટ્રસ્ટ ના આજીવનસભ્યશ્રી તથા સરપંચશ્રી આસોદર ગ્રામ પંચાયત…

Continue Reading →

શ્રી ક્ષત્રિય રાજપૂત પઢીયાર (પ્રતિહાર- પરિહાર) વિકાસ ટ્રસ્ટ માં આજીવન સભ્ય બનવાથી શું ફાયદો ?

શ્રી ક્ષત્રિય રાજપૂત પઢીયાર (પ્રતિહાર- પરિહાર) વિકાસ ટ્રસ્ટ માં આજીવન સભ્ય બનવાથી શું ફાયદો ? !!! ખાસ વાંચજો!!! ⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔ શ્રી…

Continue Reading →

શિક્ષક ભવન આંકલાવ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ ના ભવનના બાંધકામ માટે 25551/- રૂપિયા નો ચેક અર્પણ

શ્રીક્ષત્રિયરાજપુતપઢિયારપરિહારપ્રતિહારવિકાસટ્રસ્ટ & #શ્રીગાજણમાતાયુથબ્રિગેડ_ગુજરાતના તમામ હોદેદારશ્રીઓ તથા આજીવનસભ્યશ્રીઓ તરફથી શિક્ષક ભવન આંકલાવ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ ના ભવનના બાંધકામ માટે 25551/-…

Continue Reading →

આજીવનસભ્યશ્રીસ્વવિક્રમસિંહપઢિયાર ના #ધર્મપત્ની #શોભનાબેનવિક્રમસિંહપઢિયાર #મુ_ દરિયાપુરામુજપુરતાપાદરા_જીવડોદરા ને સહાય પેટે #25551/- રૂપિયા નો ચેક અર્પણ

#શ્રીક્ષત્રિયરાજપુતપઢિયારપરિહારપ્રતિહારવિકાસટ્રસ્ટ & #શ્રીગાજણમાતાયુથબ્રિગેડગુજરાત તરફથી #આજીવનસભ્યશ્રીસ્વવિક્રમસિંહપઢિયાર ના #ધર્મપત્ની #શોભનાબેનવિક્રમસિંહપઢિયાર #મુ_ દરિયાપુરામુજપુરતાપાદરા_જીવડોદરા ને સહાય પેટે #25551/- રૂપિયા નો ચેક અર્પણ કરવામાં આવ્યો.

Continue Reading →